Drevené kostolíky
Home-KDC
Drevené kostlíky v okolí Svidníka
Drevené kostlíky v okolí Bardejova
Drevené kostlíky v okolí Sniny

Aktivity/Dobroditeľstvo

Dobroditeľstvo


     Na slávnostných obradoch nezisková organizácia DREVENÉ CHRÁMY POD DUKLOU udeľuje:

1. Čestný titul BLAHODITEĽ karpatských drevených cerkví, za mimoriadne zásluhy pri pomoci naplneniu cieľov organizácie.

2. Čestný titul DOBRODITEĽ – za významnú a dlhodobú podporu konkrétnemu chrámu resp. neziskovej organizácií. Doteraz bol udelený iba jeden krát a to: Ladislavovi Gogorovi, podnikateľovi z okresu Svidník, ktorý ako rodák dlhodobo materiálne a finančne podporoval cirkevnú obec a chrám v Miroli.

3. Poďakovania n.o. sa pravidelne udeľujú aktívnym jednotlivcom, organizátorom, prispievateľom, ktorí pomohli priložiť ruky, um, svoje materiálne resp. finančné prostriedky k záchrane karpatských svätyň.

Gogor_odovzdavanie_dekrétu 1 Gondek_poďakovanie 2 Kantorka_poďakovanie 3 Petrek_Śtefan_-_poďakovanie 4 Starosta_preberá_poďakovanie 5 Varholík_Michal_poďakovanie 6
Dnes je 26.11.2020
O Michalovi Kostovi
Ubytovanie
web album
Ubytovanie
Ubytovanie Šariš
Online magazín o horách

© KDC, 2008-2020
Webdesign Binder: abinder@azet.sk