Drevené kostolíky
Home-KDC
Drevené kostlíky v okolí Svidníka

KRAJNÉ ČIERNO (Krajne Chierno), okres Svidník

Cerkov svjatoho Vasiľa(Bazila) Velikoho z r.1730 The Tserkva of St. Basil the Great
Spolu s obývaným rodinným domom je to najautentickejšia prezentácia karpatského ľudového staviteľstva. Pri ceste v obci najprv po ľavej strane zaregistrujeme plechom pokrytý pravoslávny chrám. Podstatne ďalej na svahu stojí exteriérovo Krajne Čiernopomerne atypická cerkovka s pomerne archaickými vzormi. Objekt je ohradený drevenou trámovou ohradou so vstupnou bránkou so strieškou tvarovo blízkou ukončeniu striech chrámu. Rub cerkvy je pokrytý šindľom, veža je odoštená. Zaujímavý je prienik pultových striech nad babincom po obvode veže. Odstupňovaná pyramidálna strecha nad loďou, valbová strecha nad svätyňou i veža sú ukončené kužeľmi. Pyramidálne sú zaklenuté vnútorne stropné priestory lode a svätyne. Barokový ikonostas má iba dvoje dverí. Cerkva bola údajne zakúpená od susedných Kožuchoviec, čo môže potvrdzovať jej pôvod v 16. stor. Významnú zásluhu na záchrane cerkvy i zreštaurovaní ikonostasu a úprave svahu má ktitorka chrámu Magda Vášáryová, zásluhou ktorej sa podarilo pre projekt ktitorstva a záchranu svetových unikátov získať po r. 1998 aj predstaviteľov štátu. Gréckokatolícky farský úrad Ladomírova, tel.: 054/7522653
Dnes je 22.06.2024

FAMILY PENSION

web album

MICHAL KOSŤ

MICHAL KOSŤ

Ubytovanie Ubytovanie Ubytovanie Šariš Online magazín o horách
© KDC, 2008-2020
Webdesign Binder: abinder@azet.sk