DREVENÉ
CERKVY
Úvodná stránka Drevené kostolíky v okolí Svidníka Drevené kostolíky v okolí Bardejova Drevené kostolíky v okolí Sniny

P O Č A S I E
iMeteo.sk KDC

Aktivity/KDC SLOVAKIA

    KDC je turisticky atraktívna ponuka v rozširujúcej sa novej Európe. Vyše 300 km výnimočného putovania po takmer 50 objektoch drevenej sakrálnej ľudovej architektúry slovensko-poľského pohraničia. Dajte sa uniesť fenomenálnou pohraničnou karpatskou kultúrou, ktorá sa môže pochváliť najpočetnejšou koncentráciou unikátnych drevených sakrálnych objektov v celej Európe.

Drevené kostolíky- smerová tabuľa      Karpatské drevené kostolíky
a cerkvy patria medzi výnimočné kvosty Slovenska. V rozsiahlom horskom masíve trónia tajomné svetové unikáty nazývané aj
P E R L Y   K A R P Á T. Chrámy výnimočne harmonizujúce
s prostredím a krásnou prírodou. Superponuka pre hľadajúcich pokojné naturálne zátišia a nepoznané kultúry. Ideálne miesto pre náročných turistov, ktorých určite oslovia viditeľné stopy pohnutých osudov obyvateľov geopolitický strategického územia. Tu môžete v reáli ohmatať deliacu pomyselnú duchovnú aj geografickú hraničnú čiaru medzi západnou(rímskou) a východnou(byzantskou) cirkvou aj kultúrou.

Ďakujeme SPP SLOVENSKÉMU PLYNÁRENSKÉMU PRIEMYSLU
      Byzantské cerkvy predstavujú vzácnu súčasť cyrilometodskej tradície našich otcov i spoločného európskeho kultúrneho dedičstva. Tieto jedinečné sakrálne pamiatky sa radia k najvyhľadávanejším turistickým miestam Karpatského regiónu a spolu s prírodnými krásami sa stali významným obohatením turistickej ponuky v Európskej únii. V kraji pod Duklou, je možné nájsť vo výnimočnej zachovanej náboženskej tradícií živý odkaz svätých Solúnskych bratov Cyrila a Metoda.
     KDC SLOVAKIA začína vo Vysokých Tatrách(3 objekty) v Starom Smokovci pri kostolíku z r.1894. Prechádza cez Kežmarok(2), Starú Ľubovňu(3), Bardejov(12), Svidník(17), Humenne(1), Sninu(7). Cesta končí v okrese Sobrance(2) v obci Inovce len 2 km od hranicu s Ukrajinou pri cerkvi z r.1836 sv. Michala archanjela - duchovného patróna projektu KDC.
     Osobitné postavenie medzi zachovanými sakrálnymi objektmi na území východného Slovenska má súbor 27 drevených kostolíkov vyhlásených v r.1968 za Národné kultúrne pamiatky(NKP). V okolí Svidníka na malom území je z nich sústredených 12 a až na jeden v Hunkovciach sa vo všetkých pravidelne konajú aj pôvodne bohoslužby v cirkevnoslovanskom jazyku. Sú to: Bodružal(1658), Dobroslava(1705), Korejovce(1761), Kožany(1698), Krajné Čierno(1731), Ladomírova(1742), Miroľa(1770), Nižný Komárnik(1938), Potoky(1776, Príkra(1777), Šemetkovce(1752. Najzápadnejšia cerkva sa nachádza v obci Hraničné(1785) a najvýchodnejšia v Poloninách Uličské Krivé(1718) okres Snina. Skanzeny v Starej Ľubovni, Bardejovských Kúpeľoch, Svidníku a Humennom sú ideálnym miestom na získanie odborných informácií aj celostného pohľadu o živote v Karpatách.
     Napriek kataklizmatickým udalostiam 20. storočia 44 drevených cerkvi sú svedectvom zručnosti, ľudového génia a odrazom ambícií čo najdôstojnejšie pretaviť do dreva, slovanský odraz východnej spirituality a priblížiť sa svojmu byzantskému vzoru. Veľkolepá a neopakovateľná katedrála Hagia Sofia(532-537) - matka všetkých byzantských cerkvi bola postavená v Konstantinopoli(dnešní Istanbul) v 6.stor.
     Trojpriestorový zrub s viacstupňovými pyramidálnymi šindľovými strechami, zakončených monumentálnymi baňatými vežičkami sú dominantou naturalistickej krajiny a unikáty svetového kultúrneho dedičstva. Vyše 300 ročné cerkvi boli postavené bez jediného klinca. Sú osobitým autentickým architektonickým aj umeleckým - ikonografickým prejavom karpatských Rusínov.

Ing. Michal Kosť, riaditeľ n.o.
Dnes je 14.07.2024

FAMILY PENSION

web album

MICHAL KOSŤ

MICHAL KOSŤ

Ubytovanie Ubytovanie Ubytovanie Šariš Online magazín o horách
© KDC, 2008-2020
webdesign Binder:abinder@azet.sk