Drevené kostolíky
Home-KDC
Drevené kostlíky v okolí Svidníka

NIŽNÝ KOMÁRNIK (Nizhny Komarnik), okres Svidník

Cerkov Pokrov (Ochrana) Presvjatoj Bohorodicy z r. 1938 The Tserkva the Protection of the Mother of God
     Aj keď je z 20. stor. je jediná zaradená do súboru (27 národných pamiatok), má niekoľko výnimočnosti hodne návštevy. Na území Slovenska je jediná bojkovského typu, jediná v exteriéri takmer dokonala drevená zrubová kupola - realizovaná vízia už v 5. stor. postavených carihradských murovaných cerkví. Jediná postavená domácimi majstrami na základe projektu významného architekta V. Sičinského. Prístupná z obce strmou cestičkou. Postavená na brezovom návrší, kde stál pôvodný chrám zničený v l. svetovej vojne. Do chrámu sa vstupuje cez vyvýšený portikus nesený vyrezávanými stĺpmi. Trojpriestor štvorcového pôdorysu je zaklenutý polygonálnymi pyramidálne stúpajúcimi kupolami, v exteriéri zakončené lucernovitými nadstavcami a krytými cylindrickými plechovými strieškami. Interiér je dobre presvetlený nadrozmernými oknami atypického tvaru. Autorstvo ikonostasu sa pripisuje maliarskej dielni Bohdanských (Poľsko). Zásluhou spoluautora knihy (Mgr. J. Popovca), a s pomocou ktitorov (novodobých patrónov), rodákov, veriacich v r. 2004 ukončená rekonštrukcia a reštaurátorské práce na kompletnom ikonostase. Gr.-kat. farský úrad Krajná Bystrá, tel.: 054/7593330
Dnes je 22.06.2024

FAMILY PENSION

web album

MICHAL KOSŤ

MICHAL KOSŤ

Ubytovanie Ubytovanie Ubytovanie Šariš Online magazín o horách
© KDC, 2008-2020
Webdesign Binder: abinder@azet.sk