Drevené kostolíky
Home-KDC
Drevené kostlíky v okolí Svidníka

SKANZEN (open-air) SVIDNÍK

Cerkov sv. Paraskevy (Paraskievy) z r. 1766 z Novej Polianky The Tserkva of St. Paraskeva
Na kruhovom objazde odbočíme smerom na Bardejov. Oproti pomníku obetiam II. sv. vojny odbočíme do ľava k amfi teátru. Po pravej strane veľmi strmou panelovou cestou sa dostaneme k Expozícií ľudovej architektúry a bývania. Ideálne situovanie dedinky aj cerkvi, ktorá dominuje areálu. Pomerne verne odráža realitu do I. polovice 20. storočia vo vyše 250 obciach karpatských Rusínov na území dnešnej Slovenskej republiky. Na základe komplexného zdokumentovania značne poškodenej pôvodnej cerkvi z Novej Polianky bola v r.1986 postavená jej verná kópia. Cerkovka je značne podobná k chrámu zo susednej obce Potoky. Ikonostas nie je pôvodný, pochádza z 2. pol. 18. stor. z obce Pravovce-Oľka. Mobiliár je doplnený zo zbierky svidníckeho múzea z okolitých obcí. V čase folklórnych slávností sa tu konajú bohoslužby. Svidník je dnes neofi ciálne hlavne mesto karpatských Rusínov slovensko-poľského pohraničia. Odporúčame navštíviť muzeálnu časť v centre mesta aj Galériu Dezidera Millyho s expozíciou ikon. Tel.: 054/7521569
Dnes je 29.11.2023

FAMILY PENSION

web album

MICHAL KOSŤ

MICHAL KOSŤ

Ubytovanie Ubytovanie Ubytovanie Šariš Online magazín o horách
© KDC, 2008