DREVENÉ
CERKVY
Úvodná stránka
Drevené kostolíky v okolí Svidníka
Drevené kostolíky v okolí Bardejova
Drevené kostolíky v okolí Sniny
KDC

Kostolíky na Karpatskej Drevenej ceste

Na Slovensku je viac ako 50 drevených kostolíkov a cerki, no najviac ich je v oblasti
severovýchodného Slovenska. Roztrúsené sú v okolí Bardejova, Svidníka, Medzilaboriec a Sniny. Karpaty nehodno deliť hranicami a tak netreba zabudnúť navštíviť niekoľko chrámov aj na poľskej strane hranice.
Je ich podstatne viac a od tých našich sa odlišujú veľkosťou i architektúrou. Karpatská drevená cesta na slovenskej strane sa začína v oblasti Vysokých Tatier  a končí sa pri hranici s Ukrajinou. Prechádza cez mestečká Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Medzilaborce, Humenné, Snina a Sobrance, pričom meria 333 kilometrov. Obdivovať možno drevené kostoly a skanzeny, už menej obývané drevené domy, ako u severných susedov. Známy je azda iba domček v Krajnom Čiernom, v tesnej blízkosti kostola.

| Kost | 17.05.2009 14:21 |

4. titul BLAHODITEĽ pre Nadáciu SPP

Nezisková organizácia DREVENÉ CHRÁMY POD DUKLOU pri príležitosti posviacky zrekonštruovaného chrámu v Miroli dňa 14. júna 2008 SLÁVNOSTNE UDELÍ  ČESTNÝ TITUL BLAHODITEĽ (ten kto  koná pre spoločné blaho) NADÁCIÍ SPP ako ocenenie zásluh  pri záchrane kultúrneho dedičstva Slovenska - unikátnych  karpatských drevených byzantských cerkví kraja pod Duklou.Nadácia SPP v roku 2007 čiastkou 3,2 mil. Sk podporila obnovu drevených kostolíkov v Miroli(2,0 mil.), Ladomirová (0,8 mil.) a 300 tisíc Sk Krajné Čierno. Čím významnou mierou prispela k záchrane unikátnych skvostov ľudovej sakrálnej drevenej architektúry pre budúce generácie, ale aj k skvalitneniu ponuky návštevníkom (pútnikom). Nadácia SPP je prvou inštitúciou ktorej bolo udelené toto vynimočné ocenenie.

Pripomenieme, že doteraz počas 10-rokov činnosti n.o. toto  ocenenie bolo udelené  pri III. ktitorstve v Dobroslave, 6.12.2000 prof. Pavlovi Traubnerovi a Milanovi ňažkovi,
1. októbra 2005 v Miroli udelený 3 titul Alexandrovi Dulebovi v súčastnosti  jednému z najvýznamnejších osobnosti na Slovensku z okresu Svidník.

PhDr. Alexander Duleba PhD.(nar.1966 vo Svidníku) je svetovo uznávaný politický analytik, riaditeľ Výskumného centra  Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
so sídlom v Bratislave a je vedecký pracovník Ústavu politických vied SAV. Patrí medzi popredných svetových analytikov  na otázky Ukrajiny a Ruska. SPFA je dlhodobý spoluorganizátor projektu ktitorstva.

| Kost | 17.05.2009 14:19 |

Tlačová správa

Ďalšia perla v Karpatoch zachránená

Drevený chrám v Miroli z roku 1770 prešiel v poslednom období kompletnou rekonštrukciou.

Od ustanovenia ktitorov (svetských patrónov) Reginy Ovesny-Straka a Jána Figeľa (2005)

sa intenzívne pracovalo na záchrane a obnove tejto pamiatky, ktorá bola nahlodaná zubom

času a hrozilo vážne poškodenie interiéru. Vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a 

spoločností SLSP a SPP a.s. sa v tomto roku zavŕšilo úsilie o záchranu a sprístupnenie chrámu

k užívaniu veriacim, ale najmä množstvu domácich a zahraničných turistov, zaujímajúcich sa o 

drevenú sakrálnu architektúru.

Pri tejto príležitosti sa 14. júna uskutoční cirkevný obrad posviacky chrámu Mons. Jánom Babjakom,

prešovským arcibiskupom, za účasti ktitorov, ďalších pozvaných hostí a širokej verejnosti.

Doposiaľ bolo v okolí Svidníka na záchranu a obnovu drevených chrámov preinvestovaných

vyše 25 mil. korún. Dva drevené chrámy v Bodružali a Ladomírovej už boli navrhnuté na zápis

do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

| Binder | 17.05.2009 14:18 |

PROGRAM POSVIACKY 14.JÚNA 2008 (SOBOTA)

Gréckokatolícka cirkev,  farnosť HUNKOVCE, filiálka MIROĽA

obec MIROĽA
s finančnou podporou nefo PSK
dovoľujú si Vás pozvať na cirkevný obrad
SLÁVNOSTNÚ POSVIACKU

zrekonštruovaného dreveného chrámu, národnej kultúrnej pamiatky (NKP)
Pokrov (Ochrana) Presvjatoj Bohorodici v Miroli, okres Svidník
dňa 14. júna 2008 (sobota) o 10,00 hod.

P r o g r a m:
9,45 - 10,00    - príchod účastníkov ku chrámu v Miroli
10,00               - privítanie prešovského metropolitu, arcibiskupa Mons. Jána Babjaka, SJ
10,10               - obrad posviacky chrámu
10,30               - Slávnostná svätá liturgia Jána Zlatoústeho
12,00               - udelenie titulu BLAHODITEĽ Nadácií SPP , poďakovania (príhovory ktitorov)
12,45               - slávnostný obed - možnosť príhovorov hostí
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresa : Záchrana a obnova NKP – Drevené chrámy pod Duklou                           Tel.054/7863142          
090 03 Ladomírova  č.104                mobil: --0915 942 172-                              Fax:054/7863138
IČO : 36167568                                 č.ú.:1284052551/0200                     email: uvp@sk.vs.sk

| Binder | 17.05.2009 14:17 |
« | 1 2 3 4 | »


Dnes je 26.05.2024

FAMILY PENSION

web album

MICHAL KOSŤ

MICHAL KOSŤ

Ubytovanie Ubytovanie Ubytovanie Šariš Online magazín o horách


© KDC, 2008-2020
webdesign Binder:abinder@azet.sk